Cyprysowa 14

Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz drogi dojazdowej w Lublinie przy ul. Cyprysowej 14 (termin realizacji: 01.01.2015-30.10.2015)

Referencje:

Galeria: