Strzeszewskiego 19

Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych, placu zabaw, schodów zewnętrznych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych oraz układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego wraz z sieciami i przyłączami i oświetleniem w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego 19 (budynek B1)

Galeria: