Strzeszewskiego 23

Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych, placu zabaw, schodów zewnętrznych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych oraz układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego wraz z sieciami i przyłączami i oświetleniem w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego 23 (budynek B2 i B3).

Galeria