Węglarza 16

Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa robót budowlanych, adaptacyjnych oraz wykończeniowych lokalu usługowego przy ul. Węglarza 16 w Lublinie (termin realizacji: 30.03.2015- 30.06.2015)