Inwestycje zrealizowane1.Prace budowlano wykończeniowe w ramach budowy hali marketu Galerii Handlowo-Usługowej VENUS 2 przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku. (termin realizacji: 07.10.2011-30.03.2012) (kliknij tutaj)
2.Prace remontowo-malarskie z wymianą opraw oświetleniowych w pokojach i sanitariatach w domu studenckim „Manhattan” przy ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie dla Uniwersytetu Przyrodniczego (termin realizacji: 24.07.2014-18.09.2014) (kliknij tutaj)

 


3. Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa robót budowlanych, adaptacyjnych oraz wykończeniowych lokalu usługowego przy ul. Węglarza 16 w Lublinie (termin realizacji: 30.03.2015- 30.06.2015) (kliknij tutaj)
4. Remont pokoi, sanitariatów i klatki schodowej w DS. „Dodek” ul. Langiewicza Lublin dla Uniwersytetu Przyrodniczego (termin realizacji: 23.06.2015-17.09.2015) (kliknij tutaj)


5. Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz drogi dojazdowej w Lublinie przy ul. Cyprysowej 14 (termin realizacji: 01.01.2015-30.10.2015) (kliknij tutaj)
6. Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych, placu zabaw, schodów zewnętrznych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych oraz układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego wraz z sieciami i przyłączami i oświetleniem w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego 19 (budynek B1) (w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie prac: styczeń 2017) (kliknij tutaj)

7. Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych, placu zabaw, schodów zewnętrznych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych oraz układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego wraz z sieciami i przyłączami i oświetleniem w Lublinie przy ul. Strzeszewskiego 23 (budynek B2 i B3). (w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie prac: grudzień 2017) (kliknij tutaj)

”Felin – Skalskiego III etap”
Wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (B3) z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z
instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi placem zabaw, chodnikami, drogami
dojazdowymi w Lublinie przy Skalskiego