Kontakt z firmą ADEXBUD sp. z o.o.

Biuro zarządu

NIP: 712-326-48-46
REGON: 061337901

KRS: 0000609740

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Formularz kontaktowy

Tadeusz Zelik – Prezes Zarządu 604 292 540adexbudtadeusz@tlen.pl
Biuro666 552 310 biuro@adexbud-lublin.pl
Księgowość784 624 969ksiegowosc@adexbud-lublin.pl
Kierownik robót502 831 832 mlukawski1960@poczta.onet.pl
Mariusz Jarecki - Kierownik projektu666 865 761 mariusz.adexbud@o2.pl
Paweł Błaszczak – Kierownik robót883 778 772pawel.adexbud@tlen.pl