Kompleksowa modernizacja istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przekształceniem go na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Długiej w Lublinie (Inwestor: Spółka Volare D2 Sp. z o.o.)